ZWIERZYNIEC FILMOWY 2007

Piśmo Letniej Akademii Filmowej

Nieodłącznym elementem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu jest gazetka zwierzyniecka, dzięki której widzowie mają okazję na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia artystyczne przygotowane przez organizatorów LAF – u. Również w tym roku redakcja gazety nie zawiodła. „Zwierzyniec filmowy” wydawany jest codzienniei dostępny w kinach, biurze organizacyjnym, a także na stronie internetowej Letniej Akademii Filmowej. Życzymy przyjemnej lektury.

Sample Image

Wydawca: Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa

Redakcja: Stanisław Krusiński (red. naczelny),  Gabriela Żuk,

Małgorzata Pietrzak, Monika Sięk

Korekta: Ewa Zawadzka

DTP: Piotr Sinielewicz

Fot.: Lesław Skwarski

Kontakt: 0-660-977-345

Siedziba redakcji mieści się w Technikum Drzewnym

Druk: Drukarnia Attyla, Zamość, ul. Partyzantów 61

Zwierzyniec filmowy nr1

Zwierzyniec filmowy nr2

Zwierzyniec filmowy nr3