ZWIERZYNIEC FILMOWY 2008

Piśmo Letniej Akademii Filmowej

Nieodłącznym elementem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu jest gazetka zwierzyniecka, dzięki której widzowie mają okazję na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia artystyczne przygotowane przez organizatorów LAF – u. Również w tym roku redakcja gazety nie zawiodła. „Zwierzyniec filmowy” wydawany jest codzienniei dostępny w kinach, biurze organizacyjnym, a także na stronie internetowej Letniej Akademii Filmowej. Życzymy przyjemnej lektury.


Wydawca:
Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa
Redakcja:
Stanisław Krusiński (red. naczelny),
Monika Bielak, Dobromiła Gołębiak, Karolina Ożdżyńska, Barbara Pikula
Korekta: Ewa Zawadzka
DTP: Piotr Sinielewicz
Fot.: Lesław Skwarski
Kontakt:
0-605-828-131
Siedziba redakcji mieści się w ZOKiR
Druk:
Drukarnia Attyla, Zamość,
ul. Partyzantów 61 
 
Zwierzyniec filmowy nr1
Zwierzyniec filmowy nr2
Zwierzyniec filmowy nr3
Zwierzyniec filmowy nr4
 
Zwierzyniec filmowy nr5
Zwierzyniec filmowy nr 6
Zwierzyniec filmowy nr7