ZWIERZYNIEC FILMOWY 2009

Piśmo Letniej Akademii Filmowej

Wydawca: Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa

Redakcja: Stanisław Krusiński (red. naczelny),

Diana Dąbrowska oraz Anna Mojska, Karolina Ożdżyńska,

Anna Petynia, Olga Tarasiuk (dziennikarki pisma "Ofensywa")

Korekta: Ewa Zawadzka-Mazurek

DTP: Piotr Sinielewicz

Fot.: Lesław Skwarski

Kontakt: 0-660-977-345

Zwierzyniec filmowy nr 1

Zwierzyniec filmowy nr 2

Zwierzyniec filmowy nr 3

Zwierzyniec filmowy nr 4

Zwierzyniec filmowy nr 5

Zwierzyniec filmowy nr 6

Zwierzyniec filmowy nr 7

Zwierzyniec filmowy nr 8