ZWIERZYNIEC FILMOWY 2011

 

Pismo Letniej Akademii Filmowej

 

Wydawca: Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa

Redakcja: Stanisław Krusiński (red. naczelny),

Gabriela Bogaczyk, Agata Chwedoruk, Klaudia Olender,

Anna Petynia, Wioleta Rybak


Korekta: Ewa Zawadzka-Mazurek

DTP: Piotr Sinielewicz

Fot.: Lesław Skwarski

Kontakt: 660-977-345

Druk: Attyla

Zamość, ul. Partyzantów 61

 

Zwierzyniec filmowy nr 1

Zwierzyniec filmowy nr 2

Zwierzyniec filmowy nr 3

Zwierzyniec filmowy nr 4

Zwierzyniec filmowy nr 5

Zwierzyniec filmowy nr 6

Zwierzyniec filmowy nr 7

Zwierzyniec filmowy nr 8