KADRY Z INDONEZJI

1. Z ZAWIĄZANYMI OCZAMI (Mata tertutup) reż. G. Nugroho
2. SOEGIJA reż. G. Nugroho, Indonezja 2012 (120 min), Indonezja 2012 (90 min)
3. OPERA JAWA (Opera Java) reż. G. Nugroho, Indonezja/Austria 2006 (120 min)
4. LUSTRA NIGDY NIE KŁAMIĄ reż. Kamila Andini, Indonezja 2011 (100 min)