Cinema Ukraina

Najciemniej pod latarnią! Kino ukraińskie kojarzy się polskim kinomanom co najwyżej z zamierzchłą klasyką: Dowżenką, Paradżanowem, Iljenką. Owszem, przez wiele lat było pogrążone w kryzysie, ale ostatnio można zaobserwować tam spore ożywienie. Międzynarodowy sukces "Plemienia" Mirosława Słaboszpickiego obudził nadzieję. I ciąg dalszy nastąpił. Na Ukrainie powstały kolejne filmy o dużym artystycznym potencjale. Te, które przyjadą do Zwierzyńca, sprawią miłą niespodziankę.

1. Gniazdo turkawki (Gnizdo gorlici) reż. Taras Tkaczenko, Ukraina 2016 (101 min)

2. Moja babcia Fani Kapłan (Moja babusja Fani Kapłan) reż. Olena Diemjanienko,Ukraina 2016 (93 min)

3. Kolaże (Kołłażi) reż. Denis Gałuszka, Ukraina 2017 (33 min)

 

Gniazdo turkawki (Gnizdo gorlici) reż. Taras Tkaczenko, Ukraina 2016 (101 min)

w.: Rimma Zubina, Witalij Liniecki, Mauro Chipriani

Nagroda Jury Ekumenicznego na MFF w Mannheim-Heidelberg'2016; Grand Prix (ex aequo) na MFF w Odessie'2016

Darina wybiera emigrację zarobkową we Włoszech. Jej bliscy liczą na uciułane przez nią euro. Mąż chce postawić za nie nowy dom, a córka skończyć studia. Rozłąka od bliskich, to że za granicą jest zdana tylko na siebie, czyni ją niezależną. Po powrocie czuje się na siłach by stawić czoła nowej sytuacji - Darina spodziewa się dziecka. Ma do rozwiązania tylko jeden dylemat: usunąć ciążę czy narazić na rozpad swoją rodzinę?

 

Moja babcia Fani Kapłan (Moja babusja Fani Kapłan) reż. Olena Diemjanienko,Ukraina 2016 (93 min)

w.: Katierina Mołczanowa, Mirosław Słaboszpicki, Iwan Browin

Grand Prix (ex aequo) na MFF w Odessie'2016

Fani Kapłan, anarchistka i terrorystka, w 1918 r. dokonała zamachu na Lenina. Z akt jej sprawy zniknęła część stron, które były zapisem związku Fani z... bratem Lenina, Dymitrem. Film próbuje zrekonstruować ten okres jej życia, w którym afekt do Dymitra dzieliła z uczuciem do odeskiego bandyty, a później bolszewika - Wiktora.

 

Kolaże (Kołłażi) reż. Denis Gałuszka, Ukraina 2017 (33 min)

Łarisa Kadocznikowa zagrała główną rolę w kultowych "Cieniach zapomnianych przodków" Paradżanowa. Ten film nie tylko wpłynął na jej karierę, ale na całe życie. Do końca życia Paradżanowa była zafascynowana tym wyjątkowym, wszechstronnym artystą. Swoje poglądy na świat, na sztukę ukształtowała pod jego wpływem. I zdobyła się w końcu na odwagę, by już na własną rękę pójść wyznaczoną przez niego ścieżką...